História spoločnosti

ALDOMI s. r. o. vznikla 16. 1. 1996 ako obchodná spoločnosť so zameraním na cukrovarníctvo pod názvom CUKO SEREĎ, s. r. o. Postupne k tejto oblasti pôsobenia logicky pribudli aj ďalšie komodity súvisiace s poľnohospodárstvom (obilniny, repka olejná, krmoviny a podobne).

Prvým veľkým zlomom v histórii spoločnosti bol rok 2008, keď v prvom štvrťroku došlo k zmenám vo vlastníckych štruktúrach, s čím súvisela aj zmena názvu spoločnosti na súčasný názov ALDOMI s. r. o. a jej sťahovanie do Bratislavy. Vstup nového spoločníka znamená orientáciu na ďalšiu perspektívnu oblasť obchodu a to stavebníctvo. V portfóliu sa postupne objavujú nové produkty ako cement (voľne ložený aj balený), štrkopiesky, stavebná oceľ, omietkové zmesi, tehly, strešné krytiny, izolácie, zatepľovacie systémy a mnoho ďalších.

Ďalší zlom v histórii ALDOMI s. r. o. nastal v priebehu roka 2009. Na jednej strane aj naša firma začala pociťovať dôsledky nastupujúcej hospodárskej a ekonomickej krízy, čo postihlo hlavne obchodnú činnosť orientovanú na stavebníctvo, na druhej strane sa ako veľmi prezieravý ukázal ťah majiteľov spoločnosti nasmerovať ďalší rozvoj do „nových“ oblastí – ekológia a internet.

V súčasnosti si ALDOMI s. r. o. „žije“ štandardný „život“ a keď sa v ňom udeje niečo výnimočné, opäť to doplníme do histórie spoločnosti.